Sloka 8.18

avyaktād vyaktayaḥ sarvāḥ, prabhavanty ahar-āgame
rātry-āgame pralīyante, tatraivāvyakta-saṁjñake

Woord-voor-woord-vertalingen:
avyaktāt — van het ongemanifesteerde; vyaktayaḥ — levende wezens; sarvāḥ — alle; prabhavanti — komen tevoorschijn; ahaḥ-āgame — bij het aanbreken van de dag; rātri-āgame — bij het vallen van de nacht; pralīyante — worden vernietigd; tatra — daarin; eva — zeker; avyakta — het ongemanifesteerde; saṁjñake — wat genoemd wordt.
Vertaling:
Bij het aanbreken van een dag van Brahmā komen alle levende wezens uit de ongemanifesteerde toestand tevoorschijn en bij het vallen van de nacht gaan ze weer op in het ongemanifesteerde.
sloka 8.17                                                                             sloka 8.19