Sloka 11.44

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum

Woord-voor-woord-vertalingen:
tasmāt — daarom; praṇamya — eerbetuigingen brengend; praṇidhāya — neerleggend; kāyam — het lichaam; prasādaye — om genade smeken; tvām — Jou; aham — ik; īśam — de Allerhoogste Heer; īḍyam — vereerbare; pitā iva — zoals een vader; putrasya — met een zoon; sakhā iva — als een vriend; sakhyuḥ — met een vriend; priyaḥ — een minnaar; priyāyāḥ — met de beminde; arhasi — Je moet; deva — mijn Heer; soḍhum — tolereren.
Vertaling:
Jij bent de Allerhoogste Heer die het waard is door ieder levend wezen vereerd te worden. Daarom val ik neer om Je mijn respectvolle eerbetuigingen te brengen en Je om genade te smeken. Zoals een vader de brutaliteit van zijn zoon tolereert, zoals een vriend zich niet aan de vrijmoedigheid van een vriend stoort of zoals een echtgenoot de vertrouwelijkheid van zijn vrouw toelaat, vergeef zo ook alsjeblieft al die keren dat ik Je zonder eerbied heb behandeld.
Commentaar: De toegewijden van Kṛṣṇa kunnen verschillende relaties met Hem hebben: men kan Kṛṣṇa als een zoon behandelen, men kan Kṛṣṇa als echtgenoot behandelen of als vriend of als meester. Kṛṣṇa en Arjuna hebben een vriendschappelijke relatie. Zoals een vader verdraagzaam is of zoals de echtgenoot of de meester verdraagzaam zijn, zo is ook Kṛṣṇa verdraagzaam.
sloka 11.43                                                                                                      sloka 11.45