Sloka 11.26-27

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ

bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ

vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni

kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ

Woord-voor-woord-vertalingen:
amī — deze; ca — ook; tvām — Jij; dhṛtarāṣṭrasya — van Dhṛtarāṣṭra; putrāḥ — de zonen; sarve — allemaal; saha — met; eva — zeker; avani-pāla — van strijdende koningen; saṅghaiḥ — de groepen; bhīṣmaḥ — Bhīṣmadeva; droṇaḥ — Droṇācārya; sūta-putraḥ — Karṇa; tathā — ook; asau — dat; saha — met; asmadīyaiḥ — onze; api — ook; yodha-mukhyaiḥ — belangrijkste strijders; vaktrāṇi — monden; te — Jouw; tvaramāṇāḥ — stormend; viśanti — gaan binnen; daṁṣṭrā — tanden; karālāni — verschrikkelijke; bhayānakāni — afgrijselijke; kecit — sommigen van hen; vilagnāḥ — blijven vastzitten; daśana-antareṣu — tussen de tanden; sandṛśyante — worden gezien; cūrṇitaiḥ — met verbrijzelde; uttama-aṅgaiḥ — hoofden.
Vertaling:
Alle zonen van Dhṛtarāṣṭra, samen met de koningen met wie ze bondgenootschappen hebben gesloten, en Bhīṣma, Droṇa en Karṇa — evenals onze voornaamste strijders — stormen Je angstaanjagende monden binnen. Sommigen van hen zie ik met verbrijzelde hoofden vastzitten tussen Je tanden.
Commentaar:

In een vorig vers beloofde de Heer om Arjuna dingen te laten zien die zeer interessant voor hem zouden zijn. Arjuna ziet nu dat de leiders van de tegenpartij (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa en alle zonen van Dhṛtarāṣṭra) en hun soldaten en Arjuna’s eigen soldaten allemaal vernietigd worden. Dit is een aanwijzing dat Arjuna, na de dood van nagenoeg alle personen die zich op Kurukṣetra verzameld hadden, zegevierend uit de strijd tevoorschijn zal komen. Hier wordt ook gezegd dat Bhīṣma, die verondersteld wordt onoverwinnelijk te zijn, eveneens verpletterd zal worden, net als Karṇa. Niet alleen zullen de grote strijders van de tegenpartij, zoals Bhīṣma, vernietigd worden, maar ook enkele van de grote strijders aan de zijde van Arjuna’s.

sloka 11.25                                                                                               sloka 11.28