Lees en luister: Sloka 11.1

arjuna uvāca

mad-anugrahāya paramaḿ guhyam adhyātma-saḿjñitam

yat tvayoktaḿ vacas tena moho’yaḿ vigato mama

Arjuna zei: Door naar het onderricht te luisteren dat Je me zo welwillend gegeven hebt over deze meest vertrouwelijke spirituele onderwerpen, is mijn illusie nu verdreven.

Lees en luister: Sloka 11.2

bhavāpyayau hi bhūtānāḿ śrutau vistaraśo mayā

tvattaḥ kamala-patrākṣa māhātmyam api cāvyayam.

O lotus-ogige, ik heb uitvoerig van Je gehoord over het verschijnen en verdwijnen van alle levende wezens en ik ben me bewust geworden van Je onvergankelijke glorie.

Lees en luister: Sloka 11.3

evam etad yathāttha tvam ātmānaḿ parameśvara

draṣṭum icchāmi te rūpam aiśvaraḿ puruṣottama

O grootste van alle persoonlijkheden, o allerhoogste gedaante, hoewel ik Je hier voor me zie zoals Je werkelijk bent, zoals Je Jezelf hebt beschreven, zou ik willen zien hoe Je deze kosmos bent binnengegaan. Die gedaante van Je wil ik zien.

Lees en luister: Sloka 11.4

manyase yadi tac chakyaḿ mayā draṣṭum iti prabho

yogeśvara tato me tvaḿ darśayātmānam avyayam

Als Je denkt dat ik in staat ben om Je kosmische gedaante te aanschouwen, o Heer, o meester van alle mystieke kracht, toon me dan alsjeblieft dat oneindige, universele Zelf.

Lees en luister: Sloka 11.5

śrī-bhagavān uvāca

paśya me pārtha rūpāṇi śataśo’tha sahasraśaḥ

nānā-vidhāni divyāni nānā-varṇākṛtīni ca

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, o zoon van Påthä, aanschouw nu Mijn volheden, honderdduizenden verschillende goddelijke en veelkleurige gedaanten.

Lees en luister: Sloka 116

paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā

bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata

O beste onder de Bhärata’s, zie hier de verschillende gedaanten van Äditya’s, Vasu’s, Rudra’s, Aśvinī-kumära’s en alle andere halfgoden. Aanschouw de vele wonderbaarlijke dingen die niemand ooit eerder gezien of gehoord heeft.

Lees en luister: Sloka 11.7

ihaikasthaḿ jagat kṛtsnaḿ paśyādya sa-carācaram

mama dehe guḍākeśa yac cānyad draṣṭum icchasi

O Arjuna, aanschouw in een oogopslag alles wat je wilt zien in dit lichaam van Mij! Deze kosmische gedaante kan je alles laten zien wat je nu en wat je in de toekomst ook maar verlangt te zien. Alles—zowel het bewegende als het niet-bewegende—is hier volledig aanwezig, op een plaats.

Lees en luister: Sloka 11.8

na tu māḿ śakyase draṣṭum anenaiva sva-cakṣuṣā

divyaḿ dadāmi te cakṣuḥ paśya me yogam aiśvaram

Maar met de ogen die je nu hebt, kun je Me niet zien. Daarom geef Ik je goddelijke ogen. Aanschouw Mijn mystieke volheid!

Lees en luister: Sloka 11.9

sañjaya uvāca

evam uktvā tato rājan mahā-yogeśvaro hariḥ

darśayām āsa pārthāya paramaḿ rūpam aiśvaram

Sañjaya zei: O koning, nadat Hij deze woorden gesproken had, toonde de Allerhoogste Heer van alle mystieke kracht, de Persoonlijkheid Gods, Zijn kosmische gedaante aan Arjuna.

Lees en luister: Sloka 11.10-11

aneka-vaktra-nayanam anekādbhuta-darśanam

aneka-divyābharaṇaḿ divyānekodyatāyudham

divya-mālyāmbara-dharaḿ divya-gandhānulepanam

sarvāścarya-mayaḿ devam anantaḿ viśvato-mukham

Arjuna zag in die kosmische gedaante ontelbare monden, ontelbare ogen en ontelbare verbazingwekkende verschijningen. De gedaante droeg vele hemelse sieraden en vele opgeheven goddelijke wapens. Hij droeg hemelse bloemenslingers en gewaden en Zijn lichaam was met vele goddelijke balsems gezalfd. Alles was wonderbaarlijk, schitterend, onbegrensd en breidde zich overal voortdurend uit.

Lees en luister: Sloka 11.12

divi sūrya-sahasrasya bhaved yugapad utthitā

yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsas tasya mahātmanaḥ

Wanneer vele duizenden zonnen tegelijkertijd aan de hemel zouden verschijnen, zou hun straling misschien te vergelijken zijn met de stralengloed van de Allerhoogste Persoon in die kosmische gedaante.

Lees en luister: Sloka 11.13

tatraikasthaḿ jagat kṛtsnaḿ pravibhaktam anekadhā

apaśyad deva-devasya śarīre pāṇḍavas tadā

Op dat moment kon Arjuna in de kosmische gedaante van de Heer de oneindige expansies van het universum op een plaats bij elkaar zien, ook al waren deze in vele, vele duizenden verdeeld.

Lees en luister: Sloka 11.14

tataḥ sa vismayāviṣṭo hṛṣṭa-romā dhanaḿjayaḥ

praṇamya śirasā devaḿ kṛtāñjalir abhāṣata

Daarop boog Arjuna, overweldigd door verwondering en verbazing en met zijn haar recht overeind, het hoofd om zijn eerbetuigingen te brengen en begon met gevouwen handen tot de Allerhoogste Heer te bidden.

Lees en luister: Sloka 11.15

arjuna uvāca

paśyāmi devāḿs tava deva dehe sarvāḿs tathā bhūta-viśeṣa-saḿghān

brahmāṇam īśaḿ kamalāsana-stham ṛṣīḿś ca sarvān uragāḿś ca divyān

Arjuna zei: Mijn dierbare Heer Kṛṣṇa, in Je lichaam zie ik alle halfgoden en verschillende andere soorten levende wezens bij elkaar. Ik zie Brahmä, die op de lotusbloem zit, en ook Heer Śiva , alle wijzen en goddelijke slangen.

Lees en luister: Sloka 11.16

aneka-bāhūdara-vaktra-netraḿ paśyāmi tvā sarvato’nanta-rūpam

nāntaḿ na madhyaḿ na punas tavādiḿ paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

O Heer van het universum, o kosmische gedaante, in Je lichaam zie ik overal, zonder einde, ontelbare armen, buiken, monden en ogen verspreid. Ik zie in Jou geen einde, geen midden en geen begin.

Lees en luister: Sloka 11.17

kirīṭinaḿ gadinaḿ cakriṇaḿ ca tejo-rāśiḿ sarvato dīptimantam

paśyāmi tvāḿ durnirīkṣyaḿ samantād dīptānalārka-dyutim aprameyam

Je gedaante is moeilijk te zien door de verblindende gloed die ze als een laaiend vuur of als de onmetelijke zonneschijn aan alle kanten uitstraalt. En toch kan ik deze stralende gedaante overal zien, gesierd met verschillende kronen, knotsen en discussen.

Lees en luister: Sloka 11.18

tvam akṣaraḿ paramaḿ veditavyaḿ tvam asya viśvasya paraḿ nidhānam

tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā sanātanas tvaḿ puruṣo mato me

Jij bent het hoogste en voornaamste doel. Je bent de uiteindelijk rustplaats van dit hele universum. Je bent onuitputtelijk, de oudste, de instandhouder van de eeuwige religie en de Persoonlijkheid Gods. Dit is mijn mening.

Lees en luister: Sloka 11.19

anādi-madhyāntam ananta-vīryam ananta-bāhuḿ śaśi-sūrya-netram

paśyāmi tvāḿ dīpta-hutāśa-vaktraḿ sva-tejasā viśvam idaḿ tapantam

Je hebt begin, midden noch einde. Je glorie is onbegrensd. Je hebt talloze armen en de zon en maan zijn Je ogen. Ik zie laaiend vuur uit Je mond komen en met Je eigen uitstraling verzeng Je dit hele universum.

Lees en luister: Sloka 11.20

dyāv-āpṛthivyor idam antaraḿ hi vyāptaḿ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ

dṛṣṭvādbhutaḿ rūpam idaḿ tavograḿ loka-trayaḿ pravyathitaḿ mahātman

Hoewel Je een bent, doordring Je de hemel, de planeten en alle ruimte ertussen. O verhevene, het zien van deze wonderbaarlijke en angstaanjagende gedaante vervult alle planetenstelsels met angst.

Lees en luister: Sloka 11.21

amī hi tvā sura-saḿghā viśanti kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti

svastīty uktvā maharṣi-siddha-saḿghāḥ stuvanti tvāḿ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ.

Alle halfgoden geven zich aan Je over en gaan in Je binnen. Sommigen onder hen, die zeer bevreesd zijn, bidden tot Je met gevouwen handen. Vele grote wijzen en volmaakte wezens roepen: ‘Vrede!’ en bidden tot Je door de vedische hymnen te zingen.

Lees en luister: Sloka 11.22

rudrādityā vasavo ye ca sādhyā viśve’śvinau marutaś coṣmapāś ca

gandharva-yakṣāsura-siddha-saḿghā vīkṣante tvāḿ vismitāś caiva sarve

Alle verschillende verschijningen van Heer Śiva, de Äditya’s, de Vasu’s, de Sädhya’s, de Viśvedevas, de twee Aśvīs, de Maruts, de voorouders, de Gandharva’s, de Yakṣas, de Asura’s en de volmaakte halfgoden aanschouwen Je in verbijstering.

Lees en luister: Sloka 11.23

rūpaḿ mahat te bahu-vaktra-netraḿ mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam

bahūdaraḿ bahu-daḿṣṭrā-karālaḿ dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham

O sterkarmige, alle planeten met hun halfgoden sidderen bij het zien van Je grote gedaante met haar vele gezichten, ogen, armen, dijen, benen, buiken en met Je vele schrikwekkende tanden. En ze zijn vol angst, net als ik.

Lees en luister: Sloka 11.24

nabhaḥ-spṛśaḿ dīptam aneka-varṇaḿ vyāttānanaḿ dīpta-viśāla-netram

dṛṣṭvā hi tvāḿ pravyathitāntarātmā dhṛtiḿ na vindāmi śamaḿ ca viṣṇo

O alomtegenwoordige Viṣṇu, nu ik Je met Je vele stralende kleuren tot aan de hemel zie reiken en ik Je opengesperde monden en Je grote gloeiende ogen zie, wordt ik door angst overmand. Ik ben niet meer in staat om kalm te blijven en kan mijn gemoedsrust niet langer bewaren.

Lees en luister: Sloka 11.25

daḿṣṭrā-karālāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva kālānala-saḿnibhāni

diśo na jāne na labhe ca śarma prasīda deveśa jagan-nivāsa

O Heer der goden, o toevlucht van alle werelden, wees me alsjeblieft genadig. Nu ik Je fel brandende gezichten des doods en Je afschuwelijke tanden zie, raak ik van streek. In welke richting ik ook kijk, overal raak ik verward.

Lees en luister: Sloka 11.26-27

amī ca tvāḿ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ sarve sahaivāvanipāla-saḿghaiḥ

bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau sahāsmadīyair api yodha-mukhyaih

vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti daḿṣṭrā-karālāni bhayānakāni

kecid vilagnā daśanāntareṣu sandṛśyante cūrṇitair uttamāńgaiḥ

Alle zonen van Dhṛtarāṣṭra, samen met de koningen waarmee ze bondgenootschappen gesloten hebben, en Bhīṣma, Droṇa en Karṇa—evenals onze voornaamste strijders—stormen Je angstaanjagende monden binnen. Sommigen van hen zie ik met verbrijzelde hoofden vastzitten tussen Je tanden.

Lees en luister: Sloka 11.28

yathā nadīnāḿ bahavo’mbu-vegāḥ samudram evābhimukhā dravanti

tathā tavāmī nara-loka-vīrā viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti

Zoals de vele golven van rivieren de oceaan binnenstromen, zo gaan al deze grote strijders Je fel brandende monden binnen.

Lees en luister: Sloka 11.29

yathā pradīptaḿ jvalanaḿ patańgā viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ

tathaiva nāśāya viśanti lokās tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ

Ik zie alle mensen in volle vaart Je monden binnenstormen zoals motten zich ijlings in het verderf storten in een laaiend vuur.

Lees en luister: Sloka 11.30

lelihyase grasamānaḥ samantāl lokān samagrān vadanair jvaladbhiḥ

tejobhir āpūrya jagat samagraḿ bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo

O Viṣṇu, ik zie Je alle mensen rondom Je verzwelgen met Je vlammende monden. Door Je uitstraling, die zich over het hele universum uitstrekt, ben Je overduidelijk aanwezig met verschrikkelijke en verzengende stralen.

Lees en luister: Sloka 11.31

ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo namo’stu te deva-vara prasīda

vijñātum icchāmi bhavantam ādyaḿ na hi prajānāmi tava pravṛttim

O Heer der goden, zo woest van gedaante, vertel me alsjeblieft wie Je bent. Ik breng Je mijn eerbetuigingen; wees me alsjeblieft genadig. Jij bent de oorspronkelijke Heer. Ik wil meer over Je weten, want ik weet niet wat Je missie is.

Lees en luister: Sloka 11.32

śrī-bhagavān uvāca

kālo’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho lokān samāhartum iha pravṛttaḥ

ṛte’pi tvā na bhaviṣyanti sarve ye’vasthitāḥ pratyanīkeṣu yodhāḥ

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de Pāṇḍavas], zullen alle strijders hier aan beide zijden gedood worden.

Lees en luister: Sloka 11.33

tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva jitvā śatrūn bhuńkṣva rājyaḿ samṛddham

mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva nimitta-mātraḿ bhava savyasācin

Sta daarom op. Bereid je voor op de strijd en verwerf jezelf roem. Versla je vijanden en geniet van een voorspoedig koninkrijk. Door Mijn regeling zijn ze al gedood en jij, o Savyasācī, kunt enkel een instrument zijn in de strijd.

Lees en luister: Sloka 11.34

droṇaḿ ca bhīṣmaḿ ca jayadrathaḿ ca karṇaḿ tathānyān api yodha-vīrān

mayā hatāḿs tvaḿ jahi mā vyathiṣṭhā yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān

Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa en de andere grote strijders zijn al door Mij vernietigd. Dood ze daarom en wees niet bevreesd. Vecht en je zult je vijanden in de strijd verslaan.

Lees en luister: Sloka 11.35

sañjaya uvāca

etac chrutvā vacanaḿ keśavasya kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī

namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaḿ sa-gadgadaḿ bhīta-bhītaḥ praṇamya

Sañjaya zei tot Dhṛtarāṣṭra: O koning, nadat hij deze woorden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods had gehoord, bracht de bevende Arjuna met gevouwen handen keer op keer zijn eerbetuigingen en sprak stamelend en vol angst de volgende woorden tot Heer Kṛṣṇa.

Lees en luister: Sloka 11.36

arjuna uvāca

sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā jagat prahṛṣyaty anurajyate ca

rakṣāḿsi bhītāni diśo dravanti sarve namasyanti ca siddha-saḿghāḥ

Arjuna zei: O meester van de zintuigen, de wereld verheugt zich in het horen van Je naam en daardoor raakt iedereen aan Je gehecht. De volmaakte wezens brengen Je hun respectvolle eerbetuigingen, maar de demonen zijn bang en vluchten alle kanten uit. En dit alles is zoals het moet zijn.

Lees en luister: Sloka 11.37

kasmāc ca te na nameran mahātman garīyase brahmaṇo’py ādi-kartre

ananta deveśa jagan-nivāsa tvam akṣaraḿ sad asat tat-paraḿ yat

O verhevene, groter zelfs dan Brahmä, Je bent de oorspronkelijke schepper. Waarom zouden ze Je dan niet hun respectvolle eerbetuigingen brengen? O onbegrensde, God der goden, toevlucht van het universum! Je bent de onoverwinnelijke oorsprong, de oorzaak van alle oorzaken en Je bent ontstegen aan de materiele wereld.

Lees en luister: Sloka 11.38

tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas tvam asya viśvasya paraḿ nidhānam

vettāsi vedyaḿ ca paraḿ ca dhāma tvayā tataḿ viśvam ananta-rūpa

Je bent de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods, de oudste, de uiteindelijke rustplaats van deze gemanifesteerde kosmos. Je bent degene die alles kent en Je bent al wat kenbaar is. Je bent de hoogste toevlucht en Je bent ontstegen aan de materiele hoedanigheden. O oneindige gedaante! Deze hele kosmos is doordrongen van Jou!

Lees en luister: Sloka 11.39

vāyur yamo’gnir varuṇaḥ śaśāńkaḥ prajāpatis tvaḿ prapitāmahaś ca

namo namas te’stu sahasra-kṛtvaḥ punaś ca bhūyo’pi namo namas te

Je bent lucht en Je bent de allerhoogste bestuurder! Je bent vuur, Je bent water en Je bent de maan! Je bent Brahmä, het eerste levend wezen, en Je bent de overgrootvader. Ik breng Je daarom duizendmaal mijn respectvolle eerbetuigingen, steeds weer opnieuw!

Lees en luister: Sloka 11.40

namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te namo’stu te sarvata eva sarva

ananta-vīryāmita-vikramas tvaḿ sarvaḿ samāpnoṣi tato’si sarvaḥ

Ik breng mijn eerbetuigingen vóór Je, achter Je en van alle kanten! O grenzeloos vermogen, Je bent de meester van onbegrensde kracht! Je bent alomtegenwoordig en daarom ben Je alles!

Lees en luister: Sloka 11.41-42

sakheti matvā prasabhaḿ yad uktaḿ he kṛṣṇa he yādava he sakheti

ajānatā mahimānaḿ tavedaḿ mayā pramādāt praṇayena vāpi

yac cāvahāsārtham asatkṛto’si vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu

eko’tha vāpy acyuta tat-samakṣaḿ tat kṣāmaye tvām aham aprameyam

Omdat ik Je als mijn vriend beschouwde, heb ik Je in mijn onbezonnenheid aangesproken met ‘O Kṛṣṇa’, ‘O Yädava’, ‘O mijn vriend’, zonder me van Je grootheid bewust te zijn. Vergeef alsjeblieft al wat ik uit dwaasheid of uit liefde gedaan mag hebben. Ik heb Je vaak zonder eerbied behandeld, terwijl we ons al grappen makend ontspanden, terwijl we op hetzelfde bed lagen of samen ergens zaten of aten, soms alleen en soms in het bijzijn van vele vrienden. O onfeilbare, vergeef me alsjeblieft al die beledigingen.

Lees en luister: Sloka 11.43

pitāsi lokasya carācarasya tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān

na tvat-samo’sty abhyadhikaḥ kuto’nyo loka-traye’py apratima-prabhāva

Je bent de vader van deze hele kosmische manifestatie, van alles wat beweegt en niet beweegt. Je bent er de eerbiedwaardige meester van en de allerhoogste spiritueel leraar. Niemand is groter dan Jij en evenmin kan iemand een met Je zijn. O Heer van onmetelijke macht, hoe zou er in de drie werelden dan iemand groter kunnen zijn dan Jij?

Lees en luister: Sloka 11.44

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaḿ prasādaye tvām aham īśam īḍyam

piteva putrasya sakheva sakhyuḥ priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum

Jij bent de Allerhoogste Heer die het waard is om door ieder levend wezen vereerd te worden. Daarom val ik neer om Je mijn respectvolle eerbetuigingen te brengen en Je om genade te smeken. Zoals een vader de brutaliteit van zijn zoon tolereert, zoals een vriend zich niet aan de vrijmoedigheid van een vriend stoort of zoals een echtgenoot de vertrouwelijkheid van zijn vrouw toelaat, vergeef zo ook alsjeblieft al die keren dat ik Je zonder eerbied heb behandeld.

Lees en luister: Sloka 11.45

adṛṣṭa-pūrvaḿ hṛṣito’smi dṛṣṭvā bhayena ca pravyathitaḿ mano me

tad eva me darśaya deva rūpaḿ prasīda deveśa jagan-nivāsa

Nu ik deze kosmische gedaante, die ik nooit eerder aanschouwde, gezien heb, ben ik verheugd, maar tegelijkertijd is mijn geest vervuld van angst. Wees me daarom alsjeblieft genadig en toon me opnieuw Je gedaante als de Persoonlijkheid Gods, o Heer der heren, o toevlucht van het universum.

Lees en luister: Sloka 11.46

kirīṭinaḿ gadinaḿ cakra-hastam icchāmi tvāḿ draṣṭum ahaḿ tathaiva

tenaiva rūpeṇa catur-bhujena sahasra-bāho bhava viśva-mūrte

O kosmische gedaante, o duizendarmige Heer, ik wil Je graag in je vierarmige gedaante zien, met een gekroond hoofd en met knots, discus, hoornschelp en lotusbloem in Je handen. Ik verlang ernaar Je in die gedaante te zien.

Lees en luister: Sloka 11.47

śrī-bhagavān uvāca

mayā prasannena tavārjunedaḿ rūpaḿ paraḿ darśitam ātma-yogāt

tejo-mayaḿ viśvam anantam ādyaḿ yan me tvad-anyena na dṛṣṭa-pūrvam

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn dierbare Arjuna, met genoegen heb Ik je door Mijn interne vermogen deze allerhoogste kosmische gedaante in de materiele wereld laten zien. Vóór jou heeft niemand deze oorspronkelijke gedaante, die onbegrensd is en verblindend fel schijnt, ooit gezien.

Lees en luister: Sloka 11.48

na veda yajñādhyayanair na dānair na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ

evaḿ-rūpaḥ śakya ahaḿ nṛ-loke draṣṭuḿ tvad-anyena kuru-pravīra

O beste van de Kuru-strijders, vóór jou heeft niemand ooit deze kosmische gedaante van Mij gezien, want in de materiele wereld kan Ik niet in deze gedaante worden waargenomen door de veda’s te bestuderen, door offers te brengen, door vrijgevigheid, door vrome activiteiten of door zware ascese te beoefenen.

Lees en luister: Sloka 11.49

mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo dṛṣṭvā rūpaḿ ghoram īdṛń mamedam

vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaḿ tad eva me rūpam idaḿ prapaśya

Je bent angstig geworden en verward geraakt door deze verschrikkelijke verschijning van Mij te zien. Laat dat nu voorbij zijn. Mijn toegewijde, wees weer vrij van alle angst. Je kunt nu met een rustige geest de gedaante aanschouwen die je verlangt te zien.

Lees en luister: Sloka 11.50

sañjaya uvāca

ity arjunaḿ vāsudevas tathoktvā svakaḿ rūpaḿ darśayām āsa bhūyaḥ

āśvāsayām āsa ca bhītam enaḿ bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Saïjaya zei tot Dhṛtarāṣṭra: Nadat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,Kṛṣṇa, zo tot Arjuna gesproken had, toonde Hij Zijn werkelijke, vierarmige gedaante en ten slotte Zijn gedaante met twee armen, waarmee Hij de angstige Arjuna bemoedigde.

Lees en luister: Sloka 11.51

arjuna uvāca

dṛṣṭvedaḿ mānuṣaḿ rūpaḿ tava saumyaḿ janārdana

idānīm asmi saḿvṛttaḥ sa-cetāḥ prakṛtiḿ gataḥ

Toen Arjuna Kṛṣṇa in Zijn oorspronkelijke gedaante zag, zei hij: O Janärdana, nu ik deze menselijke gedaante zie, die zo bijzonder aantrekkelijk is, is mijn geest rustig en kom ik weer tot mezelf.

Lees en luister: Sloka 11.52

śrī-bhagavān uvāca

sudurdarśam idaḿ rūpaḿ dṛṣṭavān asi yan mama

devā apy asya rūpasya nityaḿ darśana-kāńkṣiṇaḥ

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, deze gedaante van Mij, die je nu ziet, is zeer moeilijk te aanschouwen. Zelfs de halfgoden zoeken altijd naar een gelegenheid om deze gedaante, die zo geliefd is, te zien.

Lees en luister: Sloka 11.53

nāhaḿ vedair na tapasā na dānena na cejyayā

śakya evaḿ-vidho draṣṭuḿ dṛṣṭavān asi māḿ yathā

De gedaante die je nu met je transcendentale ogen ziet, kan niet worden begrepen door de veda’s te bestuderen, door zware ascese te beoefenen, door vrijgevig te zijn of door offers te brengen. Het is niet door deze methoden dat men Mij kan zien zoals Ik ben.

Lees en luister: Sloka 11.54

bhaktyā tv ananyayā śakya aham evaḿ-vidho’rjuna

jñātuḿ draṣṭuḿ ca tattvena praveṣṭuḿ ca parantapa

Mijn dierbare Arjuna, alleen door onverdeelde devotionele dienst kan Ik worden gekend zoals Ik ben, zoals Ik hier voor je sta, en kan Ik rechtstreeks worden gezien. Alleen op deze manier kun je doordringen in de mysteries van het begrijpen van Mij.

Lees en luister: Sloka 11.55

mat-karma-kṛn mat-paramo mad-bhaktaḥ sańga-varjitaḥ

nirvairaḥ sarva-bhūteṣu yaḥ sa mām eti pāṇḍava

My dear Arjuna, he who engages in My pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for Me, who makes Me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being — he certainly comes to Me.

Beste Arjuna, degene die Mij zuivere devotionele dienst bewijst, die vrij is van de onzuiverheden van resultaatgerichte activiteiten en speculatieve kennis, die voor Mij werkt, die Mij het hoogste doel van zijn leven maakt en die vriendelijk is voor alle levende wezens, die zal zeker tot Mij komen.

 

EINDE HOOFDSTUK ELF
De kosmische gedaante