Sloka 18.72

kaccid etac chrutaṁ pārtha, tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ, praṇaṣṭas te dhanañjaya

Woord-voor-woord-vertalingen:
kaccit — of; etat — dit; śrutam — gehoord; pārtha — o zoon van Pṛthā; tvayā — door jou; eka-agreṇa — met onverdeelde aandacht; cetasā — door de geest; kaccit — of; ajñāna — van onwetendheid; sammohaḥ — de illusie; praṇaṣṭaḥ — verdreven; te — van jou; dhanañjaya — o overwinnaar van rijkdom (Arjuna).
Vertaling:
O zoon van Pṛthā, o overwinnaar van rijkdom, heb je dit alles met een aandachtige geest gehoord? En zijn je onwetendheid en illusies nu verdreven?
Commentaar:

De Heer trad op als de spiritueel leraar van Arjuna. Het was daarom Zijn plicht om Arjuna te vragen of hij de hele Bhagavad-gītā in het juiste perspectief had begrepen. Zo niet, dan was de Heer bereid om welk punt dan ook nog eens uit te leggen of, als dat nodig was, zelfs de hele Bhagavad-gītā. Feitelijk is het zo dat iedereen die de Bhagavad-gītā van een bonafide spiritueel leraar als Kṛṣṇa of Zijn vertegenwoordiger hoort, zal ervaren dat al zijn onwetendheid verdreven wordt. De Bhagavad-gītā is geen gewoon boek van de hand van een dichter of een romanschrijver; ze werd gesproken door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Iedereen die fortuinlijk genoeg is om dit onderricht van Kṛṣṇa of van Zijn vertegenwoordiger te horen, wordt beslist een bevrijd persoon en zal uit de duisternis van onwetendheid komen.

sloka 18.71                                                                  sloka 18.73