Sloka 18.43

Bg 18.43

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ, yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca, kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Woord-voor-woord-vertalingen:
śauryam — heldhaftigheid; tejaḥ — kracht; dhṛtiḥ — vastberadenheid; dākṣyam — bekwaamheid; yuddhe — in de strijd; ca — en; api — ook; apalāyanam — niet vluchtend; dānam — vrijgevigheid; īśvara — van leiderschap; bhāvaḥ — de aard; ca — en; kṣātram — van een kṣatriya; karma — plicht; svabhāva-jam — voortkomend uit zijn eigen aard.
Vertaling:
Heldhaftigheid, kracht, vastberadenheid, bekwaamheid, strijdvaardigheid, vrijgevigheid en leiderschap zijn de natuurlijke eigenschappen van activiteiten voor kṣatriya’s.
 sloka 18.43                                                               sloka 18.44