Sloka 18.36

sukhaṁ tv idānīṁ tri-vidhaṁ, śṛṇu me bharatarṣabha
abhyāsād ramate yatra, duḥkhāntaṁ ca nigacchati

Woord-voor-woord-vertalingen:
sukham — geluk; tu — maar; idānīm — nu; tri-vidham — in drie soorten; śṛṇu — hoor; me — van Mij; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s; abhyāsāt — door beoefening; ramate — men geniet; yatra — waar; duḥkha — van ellende; antam — het einde; ca — ook; nigacchati — krijgt.
Vertaling:
O beste onder de Bhārata’s, hoor nu van Mij over de drie soorten geluk waardoor de geconditioneerde ziel geniet en waardoor soms al haar ellende beëindigd wordt.
Commentaar:

Een geconditioneerde ziel probeert keer op keer materieel geluk te genieten. Op die manier kauwt ze dat wat al gekauwd is. Maar soms raakt ze tijdens zulk geluk bevrijd van materiële verstrikking door met een grote ziel om te gaan. Met andere woorden, een geconditioneerde ziel houdt zich altijd bezig met een bepaalde vorm van zinsbevrediging, maar wanneer ze door omgang met goede personen inziet dat wat ze aan het doen is eigenlijk een voortdurende herhaling is van hetzelfde en ze bewust wordt gemaakt van haar ware Kṛṣṇa-bewustzijn, raakt ze soms bevrijd van zulk zogenaamd geluk dat zich voortdurend herhaalt.

sloka 18.35                                                                      sloka 18.37