Sloka 18.2

śrī-bhagavān uvāca
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ, sannyāsaṁ kavayo viduḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ, prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ

Woord-voor-woord-vertalingen:
śrī-bhagavān uvāca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; kāmyānām — met verlangens; karmaṇām — van activiteiten; nyāsam — onthechting; sannyāsam — de onthechte levensorde; kavayaḥ — de geleerden; viduḥ — kennen; sarva — van alle; karma — activiteiten; phala — van resultaten; tyāgam — onthechting; prāhuḥ — noemen; tyāgam — onthechting; vicakṣaṇāḥ — degenen met ervaring.
Vertaling:
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Het afstand doen van activiteiten die gebaseerd zijn op materiële verlangens, wordt door grote geleerden de onthechte levensorde [sannyāsa] genoemd. En afstand doen van de vruchten van alle activiteiten wordt door de wijzen onthechting [tyāga] genoemd.
Commentaar:

Activiteiten verrichten voor resultaten moet worden opgegeven. Dat is de instructie van de Bhagavad-gītā. Maar activiteiten die tot gevorderde spirituele kennis leiden, moeten niet opgegeven worden. Dit zal in de volgende verzen duidelijk worden gemaakt. In de Vedische literatuur worden veel methoden voorgeschreven voor het verrichten van offers om een bepaald doel te bereiken. Zo bestaan er bepaalde offers om een goede zoon te krijgen of om naar de hogere planeten te worden bevorderd. Maar offers die voortkomen uit verlangens moeten worden gestopt. Offers om het hart te zuiveren of om vooruitgang te maken in de spirituele wetenschap moeten daarentegen niet worden opgegeven.

sloka 18.1                                                                    sloka 18.3