Sloka 18.16

tatraivaṁ sati kartāram, ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān, na sa paśyati durmatiḥ

Woord-voor-woord-vertalingen:
tatra — daar; evam — zo; sati — zijnd; kartāram — de handelende persoon; ātmānam — zichzelf; kevalam — enkel; tu — maar; yaḥ — iemand die; paśyati — ziet; akṛta-buddhitvāt — omdat hij niet intelligent is; na — nooit; saḥ — hij; paśyati — ziet; durmatiḥ — dwaas.
Vertaling:
Wie zich niet bewust is van deze vijf factoren, maar denkt dat alleen hij het is die handelt, is daarom allerminst intelligent en kan de dingen niet zien zoals ze zijn.
Commentaar:

Een dwaas persoon kan niet begrijpen dat de Superziel vanbinnen aanwezig is als een vriend die zijn activiteiten bestuurt. Ook al zijn de plaats, de handelende persoon, de inspanning en de zintuigen de materiële oorzaken, de uiteindelijke oorzaak is de Allerhoogste, de Persoonlijkheid Gods. Men moet daarom niet alleen de vier materiële oorzaken zien, maar ook de allerhoogste werkende oorzaak. Wie de Allerhoogste niet ziet, denkt dat hij het zelf is die handelt.

sloka 18.15                                                                sloka 18.17