Sloka 17.7

āhāras tv api sarvasya, tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ, teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu

Woord-voor-woord-vertalingen:
āhāraḥ — voedsel; tu — zeker; api — ook; sarvasya — van iedereen; tri-vidhaḥ — van drie soorten; bhavati — er is; priyaḥ — geliefd; yajñaḥ — offer; tapaḥ — ascese; tathā — ook; dānam — vrijgevigheid; teṣām — van hen; bhedam — de verschillen; imam — dit; śṛṇu — hoor.
Vertaling:
Zelfs het voedsel waaraan een persoon de voorkeur geeft, kan in drie soorten worden onderscheiden, overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Hetzelfde geldt voor het brengen van offers, het beoefenen van ascese en vrijgevigheid; hoor nu over het onderscheid tussen deze.
Commentaar:

In verband met de verschillende situaties in de hoedanigheden van de materiële natuur zijn er verschillen in eetgewoonten, het verrichten van offers, ascese en vrijgevigheid. Deze vinden niet allemaal op hetzelfde niveau plaats. Zij die een onderscheid kunnen maken en die kunnen zien welke soort handeling in welke hoedanigheid van de materiële natuur wordt gedaan, zijn werkelijk wijs; zij die alle soorten van offers of voedsel of vrijgevigheid als hetzelfde zien, kunnen geen onderscheid maken en zijn dwaas. Er zijn religieuze personen die rondgaan en verkondigen dat men kan doen wat men wil en toch de volmaaktheid kan bereiken. Maar zulke dwaze leiders handelen niet volgens de aanwijzingen van de heilige teksten. Ze verzinnen hun eigen wegen en misleiden de mensen op die manier.