Sloka 17.5-6

aśāstra-vihitaṁ ghoraṁ, tapyante ye tapo janāḥ
dambhāhaṅkāra-saṁyuktāḥ, kāma-rāga-balānvitāḥ

karṣayantaḥ śarīra-sthaṁ, bhūta-grāmam acetasaḥ
māṁ caivāntaḥ śarīra-sthaṁ, tān viddhy āsura-niścayān

Woord-voor-woord-vertalingen:
aśāstra — niet in de geschriften; vihitam — voorgeschreven; ghoram — schadelijk voor anderen; tapyante — ondergaan; ye — zij die; tapaḥ — ascese; janāḥ — personen; dambha — met trots; ahaṅkāra — en egoïsme; saṁyuktāḥ — bezig; kāma — van lust; rāga — en gehechtheid; bala — door de kracht; anvitāḥ — gedreven; karṣayantaḥ — folterend; śarīra-stham — zich in het lichaam bevindend; bhūta-grāmam — de combinatie van materiële elementen; acetasaḥ — een misleide mentaliteit hebbend; mām — Mij; ca — ook; eva — zeker; antaḥ — vanbinnen; śarī-rastham — zich in het lichaam bevindend; tān — zij; viddhi — begrijp; āsura-niścayān — demonen.
Vertaling:
Zij die zware ascese en verstervingen ondergaan die niet in de geschriften worden aanbevolen en deze uit trots en egoïsme verrichten, die door lust en gehechtheid gedreven worden, die dwaas zijn en zowel de materiële elementen van het lichaam als de Superziel vanbinnen folteren, staan bekend als demonen.
Commentaar:

Er zijn personen die vormen van ascese of versterving verzinnen die niet vermeld worden in de voorschriften van de heilige teksten. Bijvoorbeeld, vasten met een bijbedoeling, zoals het bereiken van een zuiver politiek doel, wordt niet vermeld in de aanwijzingen in de heilige teksten. De heilige teksten raden aan om te vasten voor spirituele vooruitgang, niet voor politieke of sociale doelen. Personen die zich wel op zulke ascese toeleggen zijn volgens de Bhagavad-gītā zeker demonisch. Hun activiteiten gaan tegen de regels van de heilige teksten in en zijn niet bevorderlijk voor mensen in het algemeen. In feite handelen ze uit trots, vals ego, lust en gehechtheid aan materieel genot. Zulke activiteiten verstoren niet alleen de samenstelling van materiële elementen waaruit het lichaam is opgebouwd, maar ook de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf die in het lichaam verblijft. Voor anderen is zulk ongeautoriseerd vasten of zulke ascese voor een politiek doel beslist zeer storend. De Vedische literatuur maakt geen melding van zulke activiteiten. Een demonisch persoon mag dan denken dat hij door deze methode zijn vijand of andere partijen kan dwingen met zijn verlangens in te stemmen, maar soms sterft men door dit vasten. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods keurt zulke activiteiten niet goed en Hij noemt degenen die zich ermee bezighouden demonen. Zulke demonstraties zijn een belediging tegenover de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, omdat ze worden verricht uit ongehoorzaamheid aan de regels in de heilige teksten.

Het woord ‘acetasaḥ’ is in dit verband van belang. Personen met een normale mentale gesteldheid moeten de regels in de heilige teksten volgen. Zij die zich niet in zo’n toestand bevinden, negeren de heilige teksten en gehoorzamen ze niet, maar verzinnen hun eigen manier van ascese. Men moet altijd bedenken wat de uiteindelijke bestemming van demonische mensen is; dit werd in het vorige hoofdstuk beschreven. De Heer dwingt ze om geboren te worden in baarmoeders van demonische personen. Als gevolg daarvan zullen ze leven na leven door demonische principes geleid worden, zonder hun relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te kennen. Maar wanneer zulke personen fortuinlijk genoeg zijn om begeleiding te krijgen van een spiritueel leraar, die hun het pad van de Vedische wijsheid kan wijzen, dan kunnen ze loskomen uit deze verstrikking en uiteindelijk het hoogste doel bereiken.