Sloka 17.25

tad ity anabhisandhāya, phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ, kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Woord-voor-woord-vertalingen:
tat — dat; iti — zo; anabhisandhāya — zonder te verlangen; phalam — het resultaat; yajña — van offers; tapaḥ — en ascese; kriyāḥ — activiteiten; dāna — vrijgevigheid; kriyāḥ — activiteiten; ca — ook; vividhāḥ — verschillende; kriyante — worden gedaan; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — door hen die werkelijk bevrijding verlangen.
Vertaling:
Zonder te verlangen naar de vruchten, moet men verschillende soorten offers brengen, ascese beoefenen en vrijgevig schenkingen doen met het woord ‘tat’. Het doel van zulke transcendentale activiteiten is bevrijd te raken van materiële verstrikking.
Commentaar:

Om naar het spirituele niveau verheven te worden, moet men handelen zonder te verlangen naar materieel gewin. Activiteiten moeten verricht worden voor de allerhoogste winst, namelijk dat men wordt overgebracht naar het spirituele koninkrijk, terug naar huis, terug naar God.