Sloka 17.24

tasmād oṁ ity udāhṛtya, yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ, satataṁ brahma-vādinām

Woord-voor-woord-vertalingen:
tasmāt — daarom; oṁ — beginnend met oṁ; iti — zo; udāhṛtya — aanduidend; yajña — van offers; dāna — vrijgevigheid; tapaḥ — en ascese; kriyāḥ — verrichtingen; pravartante — beginnen; vidhāna-uktāḥ — volgens de bepalingen van de geschriften; satatam — altijd; brahma-vādinām — van de transcendentalisten.
Vertaling:
Daarom beginnen transcendentalisten die de Allerhoogste willen bereiken, altijd met ‘oṁ’ wanneer ze in overeenstemming met de regels in de geschriften offers brengen, uit vrijgevigheid schenkingen doen en ascese beoefenen.
Commentaar:

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam(Ṛg-veda 1.22.20). De lotusvoeten van Viṣṇu zijn het allerhoogste doel van devotie. Alles doen voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de waarborg voor de perfectie van elke activiteit.