Sloka 17.12

abhisandhāya tu phalaṁ, dambhārtham api caiva yat
ijyate bharata-śreṣṭha, taṁ yajñaṁ viddhi rājasam

Woord-voor-woord-vertalingen:
abhisandhāya — verlangend; tu — maar; phalam — het resultaat; dambha — trots; artham — in het belang van; api — ook; ca — en; eva — zeker; yat — dat wat; ijyate — wordt gebracht; bharata-śreṣṭha — o beste onder de Bhārata’s; tam — dat; yajñam — offer; viddhi — weet; rājasam — in de hoedanigheid hartstocht.
Vertaling:
Maar weet dat het offer dat gebracht wordt voor materieel gewin of uit trots, in de hoedanigheid hartstocht is, o beste onder de Bhārata’s.
Commentaar:

Soms worden offers en rituelen verricht om naar de hemelse planeten bevorderd te worden of om in deze wereld wat materieel profijt te behalen. Zulke offers of ritualistische handelingen worden tot de hoedanigheid hartstocht gerekend.