Sloka 16.22

etair vimuktaḥ kaunteya, tamo-dvārais tribhir naraḥ
ācaraty ātmanaḥ śreyas, tato yāti parāṁ gatim

Woord-voor-woord-vertalingen:
etaiḥ — van deze; vimuktaḥ — bevrijd zijnd; kaunteya — o zoon van Kuntī; tamaḥ-dvāraiḥ — van de poorten van onwetendheid; tribhiḥ — van drie soorten; naraḥ — een persoon; ācarati — verricht; ātmanaḥ — voor het zelf; śreyaḥ — zegening; tataḥ — daarna; yāti — hij gaat; parām — naar de allerhoogste; gatim — bestemming.
Vertaling:
Wie aan deze drie poorten van de hel ontkomen is, o zoon van Kuntī, verricht activiteiten die bevorderlijk zijn voor zelfrealisatie; zo bereikt hij geleidelijk aan de allerhoogste bestemming.
Commentaar:

Men moet heel goed oppassen voor deze drie vijanden van het menselijk leven: lust, woede en hebzucht. Hoe meer men bevrijd is van lust, woede en hebzucht, des te zuiverder wordt zijn bestaan. Men kan dan de regels en bepalingen volgen die in de Vedische literatuur worden voorgeschreven. Door de regulerende principes van het menselijk leven te volgen, kan men geleidelijk aan tot het niveau van spirituele bewustwording komen. Wie zo fortuinlijk is dat hij door zulke oefening tot het niveau van Kṛṣṇa-bewustzijn komt, is verzekerd van alle succes.

In de Vedische literatuur wordt het systeem van acties en reacties voorgeschreven, waardoor men in staat zal zijn gezuiverd te worden. De hele methode is gebaseerd op het opgeven van lust, hebzucht en woede. Door kennis over deze methode te cultiveren, kan men tot het hoogste niveau van zelfrealisatie verheven worden; deze zelfrealisatie vindt haar bekroning in devotionele dienst. In die devotionele dienst is de bevrijding van de geconditioneerde ziel gewaarborgd. Volgens het Vedische systeem zijn er daarom vier orden en vier sociale klassen ingesteld, die het systeem van de vier spirituele levensorden en de vier sociale klassen of kasten wordt genoemd. Voor deze verschillende kasten of geledingen van de samenleving bestaan verschillende regels en bepalingen en iemand die in staat is deze te volgen, zal vanzelf tot het hoogste niveau van zelfrealisatie komen, waarna hij ongetwijfeld bevrijding zal bereiken.