Sloka 2.48

yoga-sthaḥ kuru karmāṇi, saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā, samatvaṁ yoga ucyate

Woord-voor-woord-vertalingen:
yoga-sthaḥ — onwankelbaar; kuru — verricht; karmāṇi — je plichten; saṅgam — gehechtheid; tyaktvā — opgevend; dhanañjaya — o Arjuna; siddhi-asiddhyoḥ — in succes en falen; samaḥ — onwankelbaar; bhūtvā — wordend; samatvam — gelijkmoedigheid; yogaḥ — yoga; ucyate — wordt genoemd.
Vertaling:
O Arjuna, wees onwankelbaar in het vervullen van je plicht en geef alle gehechtheid aan succes en falen op. Zulke gelijkmoedigheid wordt yoga genoemd.
Commentaar:

Kṛṣṇa zegt tegen Arjuna dat hij moet handelen in yoga. En wat is die yoga? Yoga betekent het concentreren van de geest op de Allerhoogste door de zintuigen, die altijd onrust veroorzaken, te bedwingen. En wie is de Allerhoogste? De Allerhoogste is de Heer. En omdat de Heer Zelf Arjuna opdraagt om te vechten, heeft Arjuna niets te vrezen van de resultaten van het gevecht. De winst of de overwinning is in handen van Kṛṣṇa; Arjuna kreeg eenvoudig de raad om het bevel van Kṛṣṇa op te volgen. Het opvolgen van het bevel van Kṛṣṇa is werkelijke yoga en wordt beoefend in het proces dat Kṛṣṇa-bewustzijn wordt genoemd. Alleen door Kṛṣṇa-bewustzijn kan iemand zijn besef van eigendom opgeven. Men moet de dienaar van Kṛṣṇa worden of de dienaar van de dienaar van Kṛṣṇa. Dat is de juiste manier om plichten te vervullen in Kṛṣṇa-bewustzijn, en dat is het enige wat iemand kan helpen om in yoga te handelen.

Arjuna is een kṣatriya en als zodanig maakt hij deel uit van het varṇāśramadharma-stelsel. In de Viṣṇu Purāṇa staat dat alleen het tevredenstellen van Viṣṇu het doel van het varṇāśramadharma-stelsel is. Men moet dus niet zichzelf tevredenstellen zoals dat in de materiële wereld gebruikelijk is, maar men moet Kṛṣṇa tevredenstellen. Dus tenzij men Kṛṣṇa tevredenstelt, leeft men de principes van varṇāśramadharma niet op de juiste manier na. Arjuna werd indirect aangeraden te doen wat Kṛṣṇa hem zei.

 sloka 2.47                                                                                         sloka 2.49