Sloka 2.42-43

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ, pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha, nānyad astīti vādinaḥ

kāmātmānaḥ svarga-parā, janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ, bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Woord-voor-woord-vertalingen: 
yām imām — al deze; puṣpitām — bloemrijke; vācam — woorden; pravadanti — zeggen; avipaścitaḥ — mensen met weinig kennis; veda-vāda-ratāḥ — zogenaamde volgelingen van de Veda’s; pārtha — o zoon van Pṛthā; na — nooit; anyat — iets anders; asti — er is; iti — zo; vādinaḥ — de pleiters; kāma-ātmānaḥ — verlangend naar zinsbevrediging; svarga-parāḥ — erop gericht de hemelse planeten te bereiken; janma-karma-phala-pradām — goede geboorte en andere vruchtdragende resultaten tot gevolg hebbend; kriyā-viśeṣa — gewichtige ceremonies; bahulām — verschillende; bhoga — in zinnelijk genot; aiśvarya — en weelde; gatim — vooruitgang; prati — naar.
Vertaling: 
Mensen met weinig kennis zijn zeer gehecht aan de bloemrijke taal van de Veda’s, die verschillende soorten resultaatgerichte activiteiten aanraden om bevorderd te worden naar de hemelse planeten voor een aanzienlijke geboorte, macht enzovoort. Omdat ze naar zinsbevrediging en een weelderig leven verlangen, beweren ze dat er daarbuiten niets anders bestaat.
Commentaar: 

Mensen zijn in het algemeen niet bijzonder intelligent en door onwetendheid zijn ze zeer gehecht aan de resultaatgerichte activiteiten die in het karma-kāṇḍa-gedeelte van de Veda’s worden aanbevolen. Ze willen niets liever dan ideeën opdoen voor zinsbevrediging om van het leven in de hemel te genieten, waar wijn en vrouwen beschikbaar zijn en waar materiële weelde heel gewoon is. In de Veda’s worden vele offers aanbevolen, vooral de jyotiṣṭoma-offers om naar de hemelse planeten te worden bevorderd. Er wordt feitelijk gezegd dat iedereen die naar de hemelse planeten bevorderd wil worden, deze offers moet verrichten en mensen met armzalige kennis denken dat dit de hele bedoeling van de Vedische wijsheid is. Voor zulke onervaren personen is het heel moeilijk om vastberaden te zijn in Kṛṣṇa-bewuste activiteiten. Zoals dwazen aangetrokken zijn tot de bloemen van giftige bomen zonder te weten wat het gevolg van die aantrekking is, zo worden onwetende mensen aangetrokken door zulke hemelse weelde en de zinsbevrediging die daarbij hoort.

In het karma-kāṇḍa-gedeelte van de Veda’s staat: apāma somam amṛtā abhūma en akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Met andere woorden, zij die zich houden aan de periode van vier maanden ascese, zijn gekwalificeerd om de soma-rasa-drank te drinken, waardoor iemand onsterfelijk en voor altijd gelukkig wordt. Zelfs op deze aarde zijn er enkelen die hevig naar soma-rasa verlangen om sterk en gezond te worden en zo van verschillende vormen van zinsbevrediging te genieten. Zulke personen geloven niet in bevrijding van materiële gebondenheid en zijn zeer gehecht aan de pompeuze ceremonies van de Vedische rituelen. Over het algemeen zijn ze sensueel en willen ze niets anders dan de hemelse genietingen van het leven. Er bestaan lusthoven die Nandana-kānana worden genoemd, waar er volop gelegenheid is om met mooie, engelachtige vrouwen om te gaan en waar een overvloedige hoeveelheid soma-rasa-wijn voorhanden is. Zulk lichamelijk genot is zeker sensueel. Er zijn personen die alleen maar aangetrokken zijn tot zulk materieel en tijdelijk geluk als heersers van de materiële wereld.

sloka 2.41                                                                                                               sloka 2.44