Sloka 6.43

tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ, labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ, saṁsiddhau kuru-nandana

Woord-voor-woord-vertalingen:
tatra — daarop; tam — dat; buddhi-saṁyogam — herleving van bewustzijn; labhate — verkrijgt; paurva-dehikam — van het vorige lichaam; yatate — hij probeert; ca — ook; tataḥ — daarna; bhūyaḥ — opnieuw; saṁsiddhau — voor volmaaktheid; kuru-nandana — o afstammeling van Kuru.
Vertaling:
O zoon van Kuru, wanneer hij in zo’n familie wordt geboren, herwint hij het goddelijk bewustzijn van zijn vorige leven en probeert hij opnieuw vooruitgang te maken om zo tot volledige volmaaktheid te komen.
Commentaar:

Koning Bharata, van wie de derde geboorte plaatshad in de familie van een goede brāhmaṇa, is een voorbeeld van iemand die door een goede geboorte zijn transcendentale bewustzijn van vroeger weer kon opwekken. Koning Bharata was de keizer van de wereld en vanaf de tijd dat hij leefde, staat deze planeet onder de halfgoden bekend als Bhārata-varṣa. Eerder had ze bekendgestaan als Ilāvṛta-varṣa. Op jonge leeftijd trok de keizer zich terug om zich spiritueel te vervolmaken, maar hij slaagde daar niet in. Zijn volgende geboorte vond plaats in de familie van een goede brāhmaṇa en hij stond bekend als Jaḍa Bharata, omdat hij zich altijd afzonderde en met niemand sprak. Later werd hij door koning Rahūgaṇa herkend als een groot transcendentalist. Uit zijn leven blijkt dat transcendentale inspanningen of het beoefenen van yoga nooit verloren gaan. Door de genade van de Heer krijgt de transcendentalist herhaaldelijk de kans om perfect Kṛṣṇa-bewust te worden.

sloka 6.42                                                                                                       sloka 6.44