Sloka 6.3

ārurukṣor muner yogaṁ, karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva, śamaḥ kāraṇam ucyate

Woord-voor-woord-vertalingen:
ārurukṣoḥ — die nog maar net met yoga begonnen is; muneḥ — van de wijze; yogam — het achtvoudige yogastelsel; karma — activiteiten; kāraṇam — de methode; ucyate — wordt gezegd; yoga — achtvoudige yoga; ārūḍhasya — van iemand die bereikt heeft; tasya — zijn; eva — zeker; śamaḥ — beëindigen van alle materiële activiteiten; kāraṇam — de methode; ucyate — wordt gezegd.
Vertaling:
Voor de beginner in het achtvoudige yogastelsel is werk de methode, maar voor wie al gevorderd is, is het beëindigen van alle materiële activiteiten de methode.
Commentaar:

De methode waarbij iemand zich met de Allerhoogste verbindt wordt ‘yoga’ genoemd. Ze kan vergeleken worden met een ladder om de allerhoogste spirituele bewustwording te bereiken. Deze ladder begint vanaf de laagste materiële toestand van het levend wezen en verheft zich tot perfecte zelfrealisatie in een zuiver spiritueel leven. Naargelang de diverse niveaus hebben de verschillende delen van de ladder verschillende benamingen. Maar de hele ladder wordt ‘yoga’ genoemd en kan in drie delen worden onderverdeeld: jñāna-yoga, dhyāna-yoga en bhakti-yoga. Het begin van de ladder wordt het stadium van yogārurukṣu genoemd en de hoogste sport wordt yogārūḍha genoemd.

De pogingen die in het begin van de achtvoudige yogamethode ondernomen worden om in meditatie te komen door een gereguleerd leven te leiden en door verschillende zithoudingen te beoefenen (die min of meer lichamelijke oefeningen zijn), worden als resultaatgerichte, materiële activiteiten beschouwd. Al deze activiteiten leiden tot een perfect mentaal evenwicht om de zintuigen te beheersen. Wanneer iemand volleerd is in meditatie, stopt hij alle verstorende mentale activiteiten.

Maar een Kṛṣṇa-bewust persoon bevindt zich vanaf het begin op het niveau van meditatie, omdat hij altijd aan Kṛṣṇa denkt. En omdat hij altijd bezig is Kṛṣṇa te dienen, wordt hij beschouwd als iemand die met alle materiële activiteiten is gestopt.

sloka 6.2                                                                                                                   sloka 6.4