Sloka 4.33

 śreyān dravya-mayād yajñāj, jñāna-yajñaḥ parantapa

sarvaṁ karmākhilaṁ pārtha, jñāne parisamāpyate

Woord-voor-woord-vertalingen:
śreyān — beter; dravya-mayāt — van materiële bezittingen; yajñāt — dan het offer; jñāna-yajñaḥ — offeren met kennis; parantapa — o bedwinger van de vijand; sarvam — alle; karma — activiteiten; akhilam — in totaal; pārtha — o zoon van Pṛthā; jñāne — in kennis; parisamāpyate — eindigen.
Vertaling:
O bedwinger van de vijand, het is beter een offer te brengen met kennis dan enkel materiële bezittingen te offeren. Per slot van rekening, o zoon van Pṛthā, bereiken alle offeractiviteiten hun hoogtepunt in transcendentale kennis.
Commentaar:

Het doel van alle offers is om tot het niveau van complete kennis te komen om vervolgens bevrijd te worden van materiële ellende en uiteindelijk transcendentale liefdedienst aan de Allerhoogste Heer (Kṛṣṇa-bewustzijn) te verrichten. Niettemin schuilt er een mysterie in al deze verschillende offeractiviteiten en men moet dit mysterie doorgronden. Offers nemen verschillende vormen aan overeenkomstig het bepaalde geloof van degene die het offer brengt. Wanneer iemands geloof tot het punt van transcendentale kennis komt, moet zo iemand gezien worden als verder gevorderd dan hen die zonder zulke kennis alleen maar materiële bezittingen offeren, want zonder tot kennis te komen, blijven offers op het materiële niveau en leveren spiritueel gezien geen voordeel op.

Ware kennis culimineert in Kṛṣṇa-bewustzijn, het hoogste niveau van transcen-dentale kennis. Offers die degene die ze verricht niet verheffen in kennis, zijn niet meer dan materiële activiteiten. Maar wanneer offers worden verricht met transcendentale kennis, komen al deze activiteiten op het spirituele niveau. Afhankelijk van de verschillen in bewustzijn worden offeractiviteiten karma-kāṇḍa (resultaatgerichte activiteiten) genoemd en soms jñāna-kāṇḍa (het ontwikkelen van kennis om de waarheid te achterhalen). Het is beter wanneer het doel kennis is.

sloka 4.32                                                                                            sloka 4.34