Sloka 4.30

 sarve ’py ete yajña-vido, yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ

yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo, yānti brahma sanātanam

Woord-voor-woord-vertalingen:
sarve — allemaal; api — hoewel ogenschijnlijk verschillend; ete — deze; yajña-vidaḥ — die bekend zijn met het doel van het brengen van offers; yajña-kṣapita — gezuiverd zijn door zulke offers; kalmaṣāḥ — van karmische reacties op zonden; yajña-śiṣṭa — van het resultaat van het brengen van zulke yajña’s; amṛta-bhujaḥ — zij die zulke nectar hebben geproefd; yānti — naderen; brahma — de allerhoogste; sanātanam — eeuwige sfeer.
Vertaling:
Al deze personen die het doel van offeren kennen, worden gezuiverd van hun karmische reacties op zonden en wanneer ze de nectar van de resultaten van hun offers hebben geproefd, gaan ze binnen in de allerhoogste, eeuwige sfeer.
Commentaar:

Uit de voorgaande uitleg over de verschillende soorten offers (namelijk het offeren van onze bezittingen, het bestuderen van de Veda’s of filosofische doctrines en het beoefenen van de yogamethode) kan geconcludeerd worden dat hun gemeenschappelijke doel het beheersen van de zintuigen is. Zinsbevrediging is de grondoorzaak van het materiële bestaan en zolang men zich op het niveau van zinsbevrediging bevindt, heeft men geen kans om verheven te worden naar het niveau van volledige kennis, volkomen geluk en volkomen leven. Dit niveau bevindt zich in de eeuwige sfeer, de sfeer van Brahman.

Alle bovengenoemde offers helpen iemand om gezuiverd te worden van de zondige terugslagen van het materiële bestaan. Door deze vooruitgang in het leven wordt men niet alleen gelukkig en leeft men niet alleen in overvloed, maar zal men aan het eind ook binnengaan in het eeuwige koninkrijk van God, ofwel door op te gaan in het onpersoonlijk Brahman ofwel door rechtstreeks om te gaan met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa.

sloka 4.29                                                                                          sloka 4.31